Съобщения за Група “Мечо Пух”

Съобщение за родителите!

Уважаеми родители,

Във връзка с изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата от Община Варна, ЦПЛР-Логопедичен център – Варна ще извърши оценка на езико-говорното развитие на децата от третите и четвъртите групи.

При желание от Ваша страна на детето Ви да бъде извършена оценка е необходимо да попълните декларация за съгласие.

Срокът за предаване на декларацията е 21.09.2022 г. до 08.30 ч.

Декларацията може да изтеглите от тук:

Информация за родители!

Уважаеми родители,

информирам Ви, че във връзка с действащите насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през 2021-2022 г.,утвърдени от МОН и съгласувани с МЗ са в сила следните правила:

  1. Забрана за смесване на деца от различни групи и различни възрасти в една група;
  2. Забрана за смесване на деца от различни групи и различни възрасти при провеждане на дейности по обща и допълнителна подкрепа;
  3. Забрана за извършване на дейности по чл.19 от наредба №5 от 2016 г.,  („при заявено желание на родителите и срещу заплащане, ДГ може да осигури условия на територията си за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на ДГ“);
  4. Ограничаване достъпа на външни лица;
  5. Ограничаване използването на физкултурен и музикален салон.

Ирена Ганева – директор на ДГ №29 „Звънче“

Предстоящи родителски срещи!

Група Дата Час Място
I „Калинки“ 29.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
II a „Лъвчета“ 28.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
II б „Мечо Пух“ 29.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
III a „Сладуранчета“ 28.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
III б „Слънчице“ 27.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
IV a „Цветя“ 24.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
IV б“Веселите мечета“ 27.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ


Среща с логопед от „Логопедичен център – Варна“

Уважаеми родители,

Информирам Ви, че на 16.09.2021 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч. в двора на ДГ се предвиждат отворени консултации на родители на деца от всички възрастови групи със специалист логопед от ‚,Логопедичен център – Варна‘‘ за записване на часове за обща логопедична подкрепа за учебната 2021-2022 г.

За целта е необходимо да направите предварителна заявка на логопед Валентина Дочева на телефон: 0885 272 002

ИРЕНА ГАНЕВА

Директор на ДГ №29 „Звънче“

График за консултации с родители!

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НОВОПРИЕТИТЕ ГРУПИ!!!

Уважаеми родители,

На 09.07.2020 г. (четвъртък) от 16.45 ч. в двора на ДГ №29 „Звънче“ ще се проведе родителска среща за новоприетите деца, родени 2017 г.

Във връзка с обявената епидемиологична обстановка, моля да присъства само един от родителите, като е препоръчително да не водите децата със себе си, както и да спазвате всички мерки за безопасност.

ИРЕНА ГАНЕВА

Директор на ДГ №29 „Звънче“

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „КАЧЕСТВОТО ЗАВИСИ И ОТ МЕН!“

Document-page-001 (2)

Писмо на МОН с №9107-221/11.09.2017 г.

Относно: Извършване на стопанска дейност от училищните настоятелства на територията на училищата и детските градини и събирането на средства от родителите на децата и учениците.

СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че във връзка с удължаването на зимната ваканция, лошата метеорологична обстановка и намалелия брой на децата, които посещават ДГ №29 „Звънче“, до 13 януари включително, работят 3 сборни групи.
При нужда от повече информация, звънете на тел. 052 509 743.

1119394_651_367