All posts by admin

/*

Свободни места за деца! От 04.12.2023 г.

Първа възрастова група, родени 2020 г. – 1 дете              

Втора възрастова група, родени 2019 г. –  3 места

Четвърта възрастова група, родени 2017 г. –  11 мeстa

Приемането на документи е в периода от 04.12.2023 г. (понеделник) до 08.12.2023 г. (петък) от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Класирането на приетите деца, ще бъде обявено в сайта  и на входната врата на детската градина на 11.12.2023 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 11.12.2023 г. до 15.12.2023 г. от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Свободни места за деца! От 20.11.2023 г.

Първа възрастова група, родени 2020 г. – 1 дете

Втора възрастова група, родени 2019 г. –  3 места

Четвърта възрастова група, родени 2017 г. –  11 мeстa

Приемането на документи е в периода от 20.11.2023 г. (понеделник) до 24.11.2023 г. (петък) от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Класирането на приетите деца, ще бъде обявено в сайта  и на входната врата на детската градина на 27.11.2023 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 27.11.2023 г. до 01.12.2023 г. от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Свободни места за деца! От 06.11.2023 г.

Първа възрастова група, родени 2020 г. – 1 дете

Втора възрастова група, родени 2019 г. –  3 места

Четвърта възрастова група, родени 2017 г. –  11 мeстa

Приемането на документи е в периода от 06.11.2023 г. (понеделник) до 10.11.2023 г. (петък) от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Класирането на приетите деца, ще бъде обявено в сайта  и на входната врата на детската градина на 13.11.2023 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 13.11.2023 г. до 17.11.2023 г. от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Свободни места за деца! От 23.10.2023 г.

Първа възрастова група, родени 2020 г. – 1 място

Втора възрастова група, родени 2019 г. –  4 места

Четвърта възрастова група, родени 2017 г. –  11 мeстa

Приемането на документи е в периода от 23.10.2023 г. (понеделник) до 27.10.2023 г. (петък) от 9.30 ч. до 15.30 ч.


Класирането на приетите деца, ще бъде обявено в сайта  и на входната врата на детската градина на 30.10.2023 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 30.10.2023 г. до 03.11.2023 г. от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Свободни места за деца! От 09.10.2023 г.

Първа възрастова група, родени 2020 г. – 2 места

Втора, възрастова група родени 2019 г. –  4 места

Трета възрастова група, родени 2018 г. – 2 места

Четвърта възрастова група, родени 2017 г. –  11 мeстa

Приемането на документи е в периода от 09.10.2023 г. (понеделник) до 13.10.2023 г. (петък) от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Класирането на приетите деца, ще бъде обявено в сайта  и на входната врата на детската градина на 16.10.2023 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 16.10.2023 г. до 20.10.2023 г. от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Резултати от класиране за обявените свободни места от 25.09.2023 г.

Приети деца, родени 2021 г.:

  1. Х.Х. – заявление с вх.№АТС08-18/25.09.2023 г.
  2. Н.П. – заявление с вх.№АТС08-19/25.09.2023 г.

Приетите деца се записват на място в детската градина от 02.10.2023 г. (понеделник) до 06.10.2023 г.(петък) от 9.30 ч. до 16.00 ч.