Лъвчета

Ние сме най-силните,
най-смелите, най-веселите,
най-забавните, най-добрите!
Много обичаме игрите.
Ние сме група „Лъвчета“.