Прием

Информация за предстоящия прием на деца за първа група за учебната 2024-2025 г.

Дирекция „Образование и младежки дейности“ уведомява, че на сайта за прием в общинските детски градини,  в рубриката „График“ е публикуван графикът на дейностите за прием 2024/2025 г.

Електронната система ще бъде отворена за регистрация на заявления за първо класиране от  10.00 ч. на 20.05.2024 г. до 23.59 ч. на 30.05.2024 г.

https://dg.uslugi.io/garden Линк към сайта за прием в детска градина 2024 -2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА, РОДЕНИ 2020 г.

Уважаеми родители на новоприетите деца в ДГ №29 „Звънче“,

Благодарим Ви, че избрахте нас и ни се доверихте!

Информирам Ви, че първата родителска среща преди началото на учебната година ще бъде в периода от 27 юли до 31 юли 2023 г., от 17.00 ч. Ще получите допълнителна информация за точната дата.

Ирена Ганева

Директор

Информация за предстоящия прием на деца за първа група за учебната 2023-2024 г.

Дирекция „Образование и младежки дейности“ уведомява, че на сайта за прием в общинските детски градини,  в рубриката „Класиране“ е публикуван графикът на дейностите за прием 2023/2024 г.

Електронната система ще бъде отворена за регистрация на заявления за първо класиране от  15.05.2023 г. до 31.05.2023 г.

Линк към сайта: https://dg.uslugi.io/

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Възрастова група, родени 2017 г. – 4 места

Възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Приемането на документи е в периода от 18.10.2021 г. (понеделник) до 22.10.2021 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 25.10.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче“ се обявяват следните свободни места за деца:
Възрастова група, родени 2017 г. – 4 мeстa
Възрастова група, родени 2016 г. – 2 места
Възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Приемането на документи е в периода от 13.09.2021 г. до 17.09.2021 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч.
Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 20.09.2021 г. (понеделник).

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Възрастова група, родени 2017 г. – 1 място

Възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Приемането на документи е в периода от 30.08.2021 г. (понеделник) до 03.09.2021 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 07.09.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 07.09.2021 г. до 10.09.2021 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче“ се обявяват следните свободни места за деца:

Възрастова група, родени 2017 г. – 2 мeстa

Възрастова група, родени 2016 г. – 2 мeстa
Възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Приемането на документи е в периода от 02.08.2021 г. до 06.08.2021 г. от 8.00 ч. до 16.00 ч. на място в ДГ.
Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 09.08.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в ДГ в периода от 09.08.2021 г. до 13.08.2021 г.

Резултати от обявеното класиране на 05.07.2021 г. за свободни места за деца!

Приети деца:

Възрастова група, родени 2016 г.

  1. К.Ф. – заявление с вх. №АТС08-1771/07.07.2021 г.

Възрастова група, родени 2017 г.

  1. Д. Ф. – заявление с вх. №АТС08-1770/07.07.2021 г.

Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 12.07.2021 г. до 16.07.2021 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.