Допълнителни дейности

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ са дейности по интереси, които подпомагат детето да стане по-самостоятелно, да проявява своите заложби, инициатива и творчество:
   Допълнителните дейности се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство.
Допълнителните дейности се организират за децата, които посещават детската градина; Осъществяват се по желание и избор на родителите, в зависимост от наклонностите и възрастта на децата.

За учебната 2023-2024 г. има допълнителна образователна дейност, по програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца-  танци (бални, европейски и латиноамерикански танци). Провеждат се по график в свободен от регламентирани занимания режимен момент.


 От сдружение "Клуб по танци Стар Денс" гр. Варна с ръководител
Радостина Енчева

 

Традиционни за Детската градина са групите по интереси: народни танци, гимнастика, английски език, самозащита.

2018-2019 г.

Школа по английски език –  „Атапис“ ЕООД
Наталия Боболова – ръководител

Школа по гимнастика –  „Атапис“ ЕООД
Зоя Гешева – ръководител

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

20160522_11343320160522_114130

Школа по народни танци – „Стил Денс 7“
Силвия Петрова – ръководител

Школа по самозащита – „Атапис“ ЕООД

Стойко Димитров – ръководител