Прием

Уважаеми родители,

Приемът на заявления за новата учебна 2019/2020 започва от 20.04.2019 г. и продължава до 20.05.2019 г. Заявления се подават за прием на децата за първа група, родени през 2016 г.

За новия прием е необходимо да бъдат регистрирани НОВИ заявления.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЯСЛЕНА И ПЪРВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

https://dg.is-vn.bg/garden/article/MTA=