Екология

Детска градина №29 „Звънче“ е носител на титлата „Зелен флаг“ от 2001 г., като я защитава ежегодно. Участва в Международните програми „Учим за гората“ в проекта „Големият лов на растения“ иницииран от Българско движение „Син флаг“. Притежава сертификати за защитени проекти по тях и непрекъснато търси нови форми за работа, насочени към повишаване на екологичната и обща култура на децата.

План ЕКОЛОГИЯ  учебната 23-24 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С ГОЛЯМА РАДОСТ ВИ СЪОБЩАВАМЕ,

 

ЧЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ЕКИП НА ДГ №29 „ЗВЪНЧЕ“ ПРЕВЪРНА В РЕАЛНОСТ ЕДНА СВОЯ ГОЛЯМА МЕЧТА!

Участвахме със свой проект по Националната кампания  „Чиста околна среда – 2021 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ на Министерство на околната среда и водите и ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда),  спечелихме финансиране на стойност 4994.36 лв. и вече реализирахме напълно своята Зелена стая на открито „Еколандия“, която включваше закупуване и монтиране на:

  • 1 беседка за провеждане на педагогически ситуации и допълнителни образователни форми
  • 3 пейки
  • 1 черна дъска за рисуване и презентации
  • 1 кошче за отпадъци
  • плочки пред съоръженията

С това постигнахме целите и задачите на проекта:

Създаване на условия за обучение на децата на открито, във функционална и развиваща се екологична среда, за повишаване на екологичната им култура, чрез усвояване на знания и умения за експериментиране, обследване, творчество; засаждане, грижа и опазване на растенията.

С весел детски празник от песни, танци и различни художествени дейности, децата от всички групи изразиха радостта си от съприкосновението с прекрасната есен в уютната и естетична „Еколандия“.

Да е честита на всички деца, персонал и родители, и да я  ползваме дълги години със здраве!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

20161116_095611

20161116_095633                20161116_095706

20160126_09282620160126_09310120160414_114818OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA