Новини

Свободни места за деца!

Първа възрастова група, родени 2019 г. – 6 места
Трета възрастова група, родени 2017 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 02.05.2023 г. до 05.05.2023 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено на информационното табло и в сайта на детската градина на 09.05.2023 г. (вторник).

Записването на децата е в периода от 09.05.2023 г. до 12.05.2023 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.

Свободни места за деца!

Първа възрастова група, родени 2019 г. – 6 места
Трета възрастова група, родени 2017 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 18.04.2023 г. до 21.04.2023 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено на информационното табло и в сайта на детската градина на 24.04.2023 г. (понеделник).

Записването на децата е в периода от 24.04.2023 г. до 28.04.2023 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.

Свободни места за деца!

Първа възрастова група, родени 2019 г. – 6 места
Трета възрастова група, родени 2017 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 03.04.2023 г. до 07.04.2023 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено на информационното табло и в сайта на детската градина на 10.04.2023 г. (понеделник).

Записването на децата е в периода от 10.04.2023 г. до 13.04.2023 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.

Информация за предстоящия прием на деца за първа група за учебната 2023-2024 г.

Дирекция „Образование и младежки дейности“ уведомява, че на сайта за прием в общинските детски градини,  в рубриката „Класиране“ е публикуван графикът на дейностите за прием 2023/2024 г.

Електронната система ще бъде отворена за регистрация на заявления за първо класиране от  15.05.2023 г. до 31.05.2023 г.

Линк към сайта: https://dg.uslugi.io/

Свободни места!

Първа възрастова група, родени 2019 г. – 5 места


Трета възрастова група, родени 2017 г. – 5 места


Четвърта възрастова група, родени 2016 г. – 1 място

Приемането на документи е в периода от 06.03.2023 г. до 10.03.2023 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина (www.zvanche.org) и на входната врата на 13.03.2023 г. (понеделник).

Записването на децата е в периода от 13.03.2023 г. до 17.03.2023 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.

Свободни места за деца!

Първа възрастова група, родени 2019 г. – 5 места


Трета възрастова група, родени 2017 г. – 4 места


Четвърта възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Приемането на документи е в периода от 20.02.2023 г. до 24.02.2023 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина (www.zvanche.org) и на входната врата на 27.02.2023 г. (понеделник).

Записването на децата е в периода от 27.02.2023 г. до 02.03.2023 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Свободни места за деца!

Първа възрастова група, родени 2019 г. – 4 места


Трета възрастова група, родени 2017 г. – 4 места


Четвърта възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Приемането на документи е в периода от 06.02.2023 г. до 10.02.2023 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина (www.zvanche.org) и на входната врата на 13.02.2023 г. (понеделник).

Записването на децата е в периода от 13.02.2023 г. до 17.02.2023 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.