Новини

Свободни места за деца!

Първа възрастова група, родени 2021 г. – 2 места /2 годишни/


Втора възрастова група, родени 2019 г. –  4 места
Трета възрастова група, родени 2018 г. – 2 места
Четвърта възрастова група, родени 2017 г. –  11 мeстa

Приемането на документи е в периода от 25.09.2023 г. (понеделник) до 29.09.2023 г. (петък) от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Класирането на приетите деца, ще бъде обявено в сайта  и на входната врата на детската градина на 02.10.2023 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 02.10.2023 г. до 06.10.2023 г. от 9.30 ч. до 15.30 ч.


Свободни места за деца!

Първа възрастова група, родени 2020 г. – 2 места


Втора възрастова група, родени 2019 г. –  4 места

Четвърта възрастова група, родени 2017 г. –  11 мeстa

Приемането на документи е в периода от 11.09.2023 г. (понеделник) до 15.09.2023 г. (петък) от 9.30 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца, ще бъде обявено в сайта  и на входната врата на детската градина на 18.09.2023 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 18.09.2023 г. до 21.09.2023 г. от 9.30 ч. до 16.00 ч.


Резултати от класиране за обявените свободни места за деца от 28.08.2023 г.

Приети деца, родени 2021 г.:

 1. Т.С. – заявление с вх.№АТС08-1984/28.08.2023 г.

Приети деца, родени 2019 г.:

        1.М.Г. – заявление с вх.№АТС08-1986/28.08.2023 г.

        2. Т.К- заявление с вх.№АТС08-2044/01.09.2023 г.

Приети деца, родени 2017 г.:

 1. В. Г.заявление с вх.№АТС08-1987/28.08.2023 г.

Приетите деца се записват на място в детската градина от 04.09.2023 г. (понеделник) до 08.09.2023 г.(петък) от 9.30 ч. до 16.00 ч.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ДЕЦА!
Първа възрастова група, родени 2021 г. – 1 място
Първа възрастова група, 
родени 2020 г. – 1 място


Втора възрастова група, родени 2019 г. – 6 места


Четвърта възрастова група, родени 2017 г. – 11 места

Приемането на документи е в периода от 28.08.2023 г. до 01.09.2023 г. от 9.30 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина (www.zvanche.org) и на входната врата на 04.09.2023 г. (понеделник).

Записването на децата е в периода от 04.09.2023 г. до 08.09.2023 г. от 09.30 ч. до 16.00 ч.Резултати от класиране за обявените свободни места за деца от 14.08.2023 г.

Приети деца, родени 2021 г.:

 1. А.Ц. – заявление с вх.№АТС08-1869/14.08.2023 г.
 2. Н.И. – заявление с вх.№АТС08-1870/14.08.2023 г.
 3. Я.К. – заявление с вх.№АТС08-1871/14.08.2023 г.
 4. Р.И. – заявление с вх.№АТС08-1872/14.08.2023 г.
 5. С.Б. – заявление с вх.№АТС08-1873/14.08.2023 г.

Приети деца, родени 2019 г.:

 1. С.Ц. – заявление с вх.№АТС08-1921/18.08.2023 г.

Приетите деца се записват на място в детската градина от 21.08.2023 г. (понеделник) до 25.08.2023 г.(петък) от 9.30 ч. до 16.00 ч.

Свободни места за деца!


Първа възрастова група, родени 2021 г. – 5 места
Първа възрастова група, 
родени 2020 г. – 2 места


Втора възрастова група, родени 2019 г. – 7 места


Четвърта възрастова група, родени 2017 г. – 11 места

Приемането на документи е в периода от 14.08.2023 г. до 18.08.2023 г. от 9.30 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина (www.zvanche.org) и на входната врата на 21.08.2023 г. (понеделник).

Записването на децата е в периода от 21.08.2023 г. до 25.08.2023 г. от 09.30 ч. до 16.00 ч.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ДЕЦА!


Първа възрастова група, 
родени 2020 г. – 7 места


Втора възрастова група, родени 2019 г. – 7 места


Четвърта възрастова група, родени 2017 г. – 11 места

Приемането на документи е в периода от 31.07.2023 г. до 04.08.2023 г. от 9.30 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина (www.zvanche.org) и на входната врата на 07.08.2023 г. (понеделник).

Записването на децата е в периода от 08.08.2023 г. до 11.08.2023 г. от 09.30 ч. до 16.00 ч.

Резултати от обявените свободни места за деца от 17.07.2023 г.

Приети деца, родени 2020 г.:

 1. Д.И. – заявление с вх.№ АТС08-1622/17.07.2023 г.
 2. К.А – заявление с вх.№ АТС08-1642/17.07.2023 г.

Приети деца, родени 2019 г.:

 1. П.А. – заявление с вх.№ АТС08-1623/17.07.2023 г.

Приети деца, родени 2017 г.:

 1. А.К. – заявление с вх.№ АТС08- 1663/20.07.2023 г.

Приетите деца се записват на място в ДГ

от 25.07.2023 г. до 28.07 2023 г. от 09.30 ч. до 16.00 ч.

Съобщение за родителска среща.


Уважаеми родители за новоприетите деца в ДГ №29 „Звънче“,

Информирам Ви, че първата родителска среща преди началото на учебната година ще бъде на 31 юли 2023 г. понеделник от 17.00 ч. в двора на детската градина.

Ирена Ганева

Директор

Свободни места за деца!

Първа възрастова група, родени 2020 г. – 9 места


Втора възрастова група, родени 2019 г. – 8 места


Четвърта възрастова група, родени 2017 г. – 12 места

Приемането на документи е в периода от 17.07.2023 г. до 21.07.2023 г. от 9.30 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина (www.zvanche.org) и на входната врата на 24.07.2023 г. (понеделник).

Записването на децата е в периода от 24.07.2023 г. до 28.07.2023 г. от 09.30 ч. до 16.00 ч.