Възпитание и обучение

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Модул „Площадки за обучение по БДП“.
 

В изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА  ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА-2023 г.“ – Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

ДГ №29* “Звънче“  кандидатства и бе одобрена  по изпълнение на  Модул 2: Осигуряване на външна и вътрешна площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата в детските градини. Децата от ДГ №29 „Звънче„ вече придобиват знания по БДП с помощта на външна и вътрешна площадки и оборудване, и обзавеждане към тях.

ПЛАН БДП 2023-2024 г.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA