Прием

Информация за родители за предстоящия прием на деца, родени 2020 г. за учебната 2023-2024 г.

https://dg.uslugi.io/garden/home?reception=garden – линк към сайта

https://dg.uslugi.io/garden/instructions?reception=garden – указания за използване на системата

График на дейностите за прием в яслена и първа възрастови групи в общинските детски градини на територията на община Варна за учебната 2023-2024 година.