Цветя

От крехката розова пъпка

разкошен разцъфва цветът.

От малката, първата стъпка

започва най-дългият път.

От борче разперва се бора.

От зрънце – пшеничният клас.

Растат и големите хора

от малки деца като нас!

Георги Струмски