Прием

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Възрастова група, родени 2017 г. – 4 места

Възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Приемането на документи е в периода от 18.10.2021 г. (понеделник) до 22.10.2021 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 25.10.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Резултати от обявените на 13.09.2021 г. свободни места за деца!

Класирани деца:

Възрастова група, родени 2017 г. – 2 приети деца

  1. Я. Д. – заявление с вх.№ АТС08-2293/13.09.2021 г.
  2. А. И. – заявление с вх.№ АТС08-2294/13.09.2021 г.

Приетите деца се записват на място в ДГ в периода от 20.09.2021 г. до 24.07.2021 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче“ се обявяват следните свободни места за деца:
Възрастова група, родени 2017 г. – 4 мeстa
Възрастова група, родени 2016 г. – 2 места
Възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Приемането на документи е в периода от 13.09.2021 г. до 17.09.2021 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч.
Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 20.09.2021 г. (понеделник).

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Възрастова група, родени 2017 г. – 1 място

Възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Приемането на документи е в периода от 30.08.2021 г. (понеделник) до 03.09.2021 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 07.09.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 07.09.2021 г. до 10.09.2021 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче“ се обявяват следните свободни места за деца:

Възрастова група, родени 2017 г. – 2 мeстa

Възрастова група, родени 2016 г. – 2 мeстa
Възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Приемането на документи е в периода от 02.08.2021 г. до 06.08.2021 г. от 8.00 ч. до 16.00 ч. на място в ДГ.
Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 09.08.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в ДГ в периода от 09.08.2021 г. до 13.08.2021 г.

Резултати от обявеното класиране на 05.07.2021 г. за свободни места за деца!

Приети деца:

Възрастова група, родени 2016 г.

  1. К.Ф. – заявление с вх. №АТС08-1771/07.07.2021 г.

Възрастова група, родени 2017 г.

  1. Д. Ф. – заявление с вх. №АТС08-1770/07.07.2021 г.

Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 12.07.2021 г. до 16.07.2021 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче“ се обявяват следните свободни места за деца:

Възрастова група, родени 2017 г. – 3 мeстa
Възрастова група, родени 2016 г. – 1 място
Възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Приемането на документи е в периода от 05.07.2021 г. до 09.07.2021 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч. на място в ДГ.
Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 12.07.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в ДГ в периода от 12.07.2021 г. до 16.07.2021 г.

Резултати от класиране за обявените на 07.06.2021 г. свободни места за деца!

Класирани деца:

Приети деца, родени 2017 г.:

  1. С.П. – заявление с вх.№АТС08-1540/07.06.2021 г.

Приети деца, родени 2016 г.:

  1. З.Н. – заявление с вх.№АТС08-1539/07.06.2021 г.

Класираните деца се записват на място в детската градина от 14.06.2021 г. (понеделник) до 18.06.2021 (петък).

За записване родителите позвъняват на звънеца на техническия секретар, намиращ се до домофонното табло във външното фоайе на ДГ.

Важно! Съобщение за родителите на децата, родени 2018 г. за нов прием за учебната 2021-2022 г.,

Уважаеми родители,

записването на децата за новия прием е в периода от 08.06.2021 г. до 11.06.2021 г. до 16:30 ч. Документите се подават на място в детската градина. За връзка със служител отговарящ за приема звъннете на допълнителния бутон на домофонното табло, където пише „технически секретар“ или позвънявате на тел. 0879 491 895.