Прием

Резултати от класиране за обявените свободни места от 19.09.2022 г.

Приети деца, родени 2019 г.:

  1. A.Р.  – заявление с вх.№АТС08-01/19.09.2022 г.
  2. И.Б. – заявление с вх.№АТС08-03/19.09.2022 г.

Приетите деца се записват на място в детската градина от 26.09.2022 г. до 30.09.2022г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Свободни места за деца!

Първа възрастова група, родени 2019 г. – 6 мeстa

Трета възрастова група, родени 2017 г. – 7 места

Четвърта възрастова група, родени 2016 г. – 3 места

Приемането на документи е в периода от 19.09.2022 г. (понеделник) до 23.09.2022 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 26.09.2022 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 26.09.2022 г. до 30.09.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Свободни места за деца!

Първа възрастова група, родени 2019 г. – 5 мeстa

Трета възрастова група, родени 2017 г. – 6 места

Четвърта възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Приемането на документи е в периода от 05.09.2022 г. (понеделник) до 09.09.2022 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 12.09.2022 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 12.09.2022 г. до 16.09.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Резултати от класиране за обявените свободни места за деца от 22.08.2022 г.

Приети деца, родени 2017 г.:

  1. A.M.  – заявление с вх.№АТС08-2275/22.08.2022 г.
  2. M.M. – заявление с вх.№АТС08-2275/22.08.2022 г.

Приети деца, родени 2019 г.:

  1. Ж.Д. – заявление с вх.№АТС08-2283/25.08.2022 г.

Приетите деца се записват на място в детската градина от 29.08.2022 г. до 02.09.2022г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Свободни места за деца

Първа възрастова група, родени 2019 г. – 6 мeстa

Трета възрастова група, родени 2017 г. – 6 места

Четвърта възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Приемането на документи е в периода от 22.08.2022 г. (понеделник) до 26.08.2022 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 29.08.2022 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 29.08.2022 г. до 02.09.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Свободни места за деца!

Възрастова група, родени 2017 г. – 5 мeстa

Възрастова група, родени 2016 г. – 3 места

Възрастова група, родени 2015 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 04.04.2022 г. (понеделник) до 08.04.2022 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 11.04.2022 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 11.04.2022 г. до 15.04.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Резултати от обявените на 21.03.2022 г. свободни места за деца!

Приети деца, родени 2018 г.

  1. М.К. – заявление с вх.№АТС8-1669/21.03.2022 г.

Приети деца, родени 2017 г.

  1. Ф.В. – заявление с вх.№АТС08-1672/21.03.2022 г.

Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 28.03.2022 г. до 01.04.2022 г.

Свободни места за деца!

Втора възрастова група, родени 2017 г. – 6 мeстa

Трета възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Четвърта възрастова група, родени 2015 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 21.02.2022г. до 25.02.2022 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта (www.zvanche.org) и на входната врата на детската градина на 28.02.2022 г. (пoнеделник).

Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 28.02.2022 г. до 04.03.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.


Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче“ се обявяват следните свободни места за деца:

Втора възрастова група, родени 2017 г. – 6 мeстa

Трета възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Четвърта възрастова група, родени 2015 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 07.02.2022 г. (понеделник) до 11.02.2022 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 14.02.2022 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.