Прием

Свободни места за деца!

Възрастова група, родени 2017 г. – 5 мeстa

Възрастова група, родени 2016 г. – 3 места

Възрастова група, родени 2015 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 04.04.2022 г. (понеделник) до 08.04.2022 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 11.04.2022 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 11.04.2022 г. до 15.04.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Резултати от обявените на 21.03.2022 г. свободни места за деца!

Приети деца, родени 2018 г.

  1. М.К. – заявление с вх.№АТС8-1669/21.03.2022 г.

Приети деца, родени 2017 г.

  1. Ф.В. – заявление с вх.№АТС08-1672/21.03.2022 г.

Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 28.03.2022 г. до 01.04.2022 г.

Свободни места за деца!

Втора възрастова група, родени 2017 г. – 6 мeстa

Трета възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Четвърта възрастова група, родени 2015 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 21.02.2022г. до 25.02.2022 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта (www.zvanche.org) и на входната врата на детската градина на 28.02.2022 г. (пoнеделник).

Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 28.02.2022 г. до 04.03.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.


Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче“ се обявяват следните свободни места за деца:

Втора възрастова група, родени 2017 г. – 6 мeстa

Трета възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Четвърта възрастова група, родени 2015 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 07.02.2022 г. (понеделник) до 11.02.2022 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 14.02.2022 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Информация за предстоящия прием на деца за първа група за учебната 2022-2023 г.

Дирекция „Образование и младежки дейности“ уведомява, че на сайта за прием в общинските детски градини,  в рубриката „Класиране“ е публикуван графикът на дейностите за прием 2022/2023г.

Електронната система ще бъде отворена за регистрация на заявления за първо класиране от  09.05.2022г. до 27.05.2022 г.

Линк към сайта: https://dg.uslugi.io/

В електронното класиране ще участват само децата, които кандидатстват за яслена група, родени през 2020 и 2021г. , първа възрастова група, родени през 2019 г. и 5 и 6 годишни в подготвителни групи в училище.

Децата от възрасти 2018, 2017, 2016 и 2015 г.  до края на учебната 2021/2022г.  кандидатстват по входящ номер на място в детските градини при обявяване на места за текущите класирания, които се публикуват на сайта в рубриката „Актуално“.

От дирекцията съобщават, че родителите на бъдещите първокласници могат да се запознаят с графика за прием в училищата на

https://school.uslugi.io/documents/2022/Grafik_2022.pdf

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Възрастова група, родени 2017 г. – 4 места

Възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Приемането на документи е в периода от 18.10.2021 г. (понеделник) до 22.10.2021 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 25.10.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Резултати от обявените на 13.09.2021 г. свободни места за деца!

Класирани деца:

Възрастова група, родени 2017 г. – 2 приети деца

  1. Я. Д. – заявление с вх.№ АТС08-2293/13.09.2021 г.
  2. А. И. – заявление с вх.№ АТС08-2294/13.09.2021 г.

Приетите деца се записват на място в ДГ в периода от 20.09.2021 г. до 24.07.2021 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче“ се обявяват следните свободни места за деца:
Възрастова група, родени 2017 г. – 4 мeстa
Възрастова група, родени 2016 г. – 2 места
Възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Приемането на документи е в периода от 13.09.2021 г. до 17.09.2021 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч.
Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 20.09.2021 г. (понеделник).

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Възрастова група, родени 2017 г. – 1 място

Възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Приемането на документи е в периода от 30.08.2021 г. (понеделник) до 03.09.2021 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 07.09.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 07.09.2021 г. до 10.09.2021 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.