Прием

Информация за предстоящия прием на деца за първа група за учебната 2024-2025 г.

Дирекция „Образование и младежки дейности“ уведомява, че на сайта за прием в общинските детски градини,  в рубриката „График“ е публикуван графикът на дейностите за прием 2024/2025 г.

Електронната система ще бъде отворена за регистрация на заявления за първо класиране от  10.00 ч. на 20.05.2024 г. до 23.59 ч. на 30.05.2024 г.

https://dg.uslugi.io/garden Линк към сайта за прием в детска градина 2024 -2025 г.