Прием

Информация за предстоящия прием на деца за първа група за учебната 2024-2025 г.

Дирекция „Образование и младежки дейности“ уведомява, че на сайта за прием в общинските детски градини,  в рубриката „График“ е публикуван графикът на дейностите за прием 2024/2025 г.

Електронната система ще бъде отворена за регистрация на заявления за първо класиране

от  10.00 ч. на 20.05.2024 г. до 23.59 ч. на 30.05.2023 г.

https://dg.uslugi.io/garden Линк към сайта за прием в детска градина 2024 -2025 г.

Свободни места за деца! От 19.02.2024 г.

Първа възрастова група, родени 2020 г. – 4 места

Втора възрастова група, родени 2019 г. –  2 места за филиал и 1 място за основна сграда

Четвърта възрастова група, родени 2017 г. –  10 мeстa

Приемането на документи е в периода от 19.02.2024 г. (понеделник) до 23.02.2024 г. (петък) от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Класирането на приетите деца, ще бъде обявено в сайта  и на входната врата на детската градина на 26.02.2024 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 26.02.2024 г. до 01.03.2024 г. от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Свободни места за деца! От 05.02.2024 г.

Първа възрастова група, родени 2020 г. – 4 места

Втора възрастова група, родени 2019 г. –  2 места за  филиал и 1 място за основна сграда

Четвърта възрастова група, родени 2017 г. –  11 мeстa

Приемането на документи е в периода от 05.02.2024 г. (понеделник) до 09.02.2024 г. (петък) от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Класирането на приетите деца, ще бъде обявено в сайта  и на входната врата на детската градина на 12.02.2024 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 12.02.2024 г. до 16.02.2024 г. от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Свободни места за деца! От 22.01.2024 г.

Първа възрастова група, родени 2020 г. – 3 места

Втора възрастова група, родени 2019 г. –  1 място за  филиал и 1 място за основно сграда

Четвърта възрастова група, родени 2017 г. –  11 мeстa

Приемането на документи е в периода от 22.01.2024 г. (понеделник) до 26.01.2024 г. (петък) от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Класирането на приетите деца, ще бъде обявено в сайта  и на входната врата на детската градина на 29.01.2024 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г. от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Резултати от класиране за обявените свободни места от 08.01.2024 г.

Приети деца, родени 2020 г.:

  1. А.Х. – заявление с вх. №АТС08-717/10.01.2024 г.

Приети деца, родени 2019 г.:

  • С.М. – заявление с вх. №АТС08-720/10.01.2024 г.
  • С.С. – заявление с вх. №АТС08-733/11.01.2024 г.

Приетите деца се записват на място в детската градина от 15.01.2024 г. (понеделник) до 19.01.2024 г.(петък) от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Свободни места за деца! От 08.01.2024 г.


Свободните места за деца в ДГ №29 „Звънче“ за 08.01.2024 г. са, както следва:
Първа възрастова група, родени 2020 г. – 2 места

Втора възрастова група, родени 2019 г. –  4 места
Четвърта възрастова група, родени 2017 г. –  11 мeстa

Приемането на документи е в периода от 08.01.2024 г. (понеделник) до 12.01.2024 г. (петък) от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Класирането на приетите деца, ще бъде обявено в сайта  и на входната врата на детската градина на 15.01.2024 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 15.01.2024 г. до 19.01.2024 г. от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Свободни места за деца! От 04.12.2023 г.

Първа възрастова група, родени 2020 г. – 1 дете              

Втора възрастова група, родени 2019 г. –  3 места

Четвърта възрастова група, родени 2017 г. –  11 мeстa

Приемането на документи е в периода от 04.12.2023 г. (понеделник) до 08.12.2023 г. (петък) от 9.30 ч. до 15.30 ч.

Класирането на приетите деца, ще бъде обявено в сайта  и на входната врата на детската градина на 11.12.2023 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 11.12.2023 г. до 15.12.2023 г. от 9.30 ч. до 15.30 ч.