Съобщения за Група “Весели мечета”

Уважаеми родители,

На 28.06.2022 г. (вторник) в двора на ДГ №29 „Звънче“ ще се проведе родителска среща за новоприетите деца, родени 2019 г.
Начало на срещата: 17.15 ч.

Ирена Ганева

Директор на ДГ №29 „Звънче“

Информация за родители!

Уважаеми родители,

информирам Ви, че във връзка с действащите насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през 2021-2022 г.,утвърдени от МОН и съгласувани с МЗ са в сила следните правила:

  1. Забрана за смесване на деца от различни групи и различни възрасти в една група;
  2. Забрана за смесване на деца от различни групи и различни възрасти при провеждане на дейности по обща и допълнителна подкрепа;
  3. Забрана за извършване на дейности по чл.19 от наредба №5 от 2016 г.,  („при заявено желание на родителите и срещу заплащане, ДГ може да осигури условия на територията си за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на ДГ“);
  4. Ограничаване достъпа на външни лица;
  5. Ограничаване използването на физкултурен и музикален салон.

Ирена Ганева – директор на ДГ №29 „Звънче“

Предстоящи родителски срещи!

Група Дата Час Място
I „Калинки“ 29.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
II a „Лъвчета“ 28.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
II б „Мечо Пух“ 29.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
III a „Сладуранчета“ 28.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
III б „Слънчице“ 27.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
IV a „Цветя“ 24.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
IV б“Веселите мечета“ 27.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ


Среща с логопед от „Логопедичен център – Варна“

Уважаеми родители,

Информирам Ви, че на 16.09.2021 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч. в двора на ДГ се предвиждат отворени консултации на родители на деца от всички възрастови групи със специалист логопед от ‚,Логопедичен център – Варна‘‘ за записване на часове за обща логопедична подкрепа за учебната 2021-2022 г.

За целта е необходимо да направите предварителна заявка на логопед Валентина Дочева на телефон: 0885 272 002

ИРЕНА ГАНЕВА

Директор на ДГ №29 „Звънче“

График за консултации с родители!

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „КАЧЕСТВОТО ЗАВИСИ И ОТ МЕН!“

Document-page-001 (2)

31 октомври – Международен ден на Черно море

С музикална програма „Морска импресия“, децата от IV „б“ група „Веселите мечета“ – филиал откриха изложба на тема „Да пазим морето чисто!“.

В изложбата участват творбите на децата от III „a“, III „б“, IV „а“ и IV „б“ групи. За тяхната изработка са използвани природни и подръчни материали (миди, рапани, камъчета, пластмасови капачки, салфетки).

IMG_1364 IMG_1361 IMG_1367 IMG_1365

IMG_1326

P_20171031_104403

 

 

Писмо на МОН с №9107-221/11.09.2017 г.

Относно: Извършване на стопанска дейност от училищните настоятелства на територията на училищата и детските градини и събирането на средства от родителите на децата и учениците.

СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че във връзка с удължаването на зимната ваканция, лошата метеорологична обстановка и намалелия брой на децата, които посещават ДГ №29 „Звънче“, до 13 януари включително, работят 3 сборни групи.
При нужда от повече информация, звънете на тел. 052 509 743.

1119394_651_367