Съобщения за Група “Весели мечета”

Уважаеми родители,

На 28.06.2022 г. (вторник) в двора на ДГ №29 „Звънче“ ще се проведе родителска среща за новоприетите деца, родени 2019 г.
Начало на срещата: 17.15 ч.

Ирена Ганева

Директор на ДГ №29 „Звънче“

Информация за предстоящия прием на деца за първа група за учебната 2022-2023 г.

Дирекция „Образование и младежки дейности“ уведомява, че на сайта за прием в общинските детски градини,  в рубриката „Класиране“ е публикуван графикът на дейностите за прием 2022/2023г.

Електронната система ще бъде отворена за регистрация на заявления за първо класиране от  09.05.2022г. до 27.05.2022 г.

Линк към сайта: https://dg.uslugi.io/

В електронното класиране ще участват само децата, които кандидатстват за яслена група, родени през 2020 и 2021г. , първа възрастова група, родени през 2019 г. и 5 и 6 годишни в подготвителни групи в училище.

Децата от възрасти 2018, 2017, 2016 и 2015 г.  до края на учебната 2021/2022г.  кандидатстват по входящ номер на място в детските градини при обявяване на места за текущите класирания, които се публикуват на сайта в рубриката „Актуално“.

От дирекцията съобщават, че родителите на бъдещите първокласници могат да се запознаят с графика за прием в училищата на

https://school.uslugi.io/documents/2022/Grafik_2022.pdf

Информация за родители!

Уважаеми родители,

информирам Ви, че във връзка с действащите насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през 2021-2022 г.,утвърдени от МОН и съгласувани с МЗ са в сила следните правила:

  1. Забрана за смесване на деца от различни групи и различни възрасти в една група;
  2. Забрана за смесване на деца от различни групи и различни възрасти при провеждане на дейности по обща и допълнителна подкрепа;
  3. Забрана за извършване на дейности по чл.19 от наредба №5 от 2016 г.,  („при заявено желание на родителите и срещу заплащане, ДГ може да осигури условия на територията си за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на ДГ“);
  4. Ограничаване достъпа на външни лица;
  5. Ограничаване използването на физкултурен и музикален салон.

Ирена Ганева – директор на ДГ №29 „Звънче“

Предстоящи родителски срещи!

Група Дата Час Място
I „Калинки“ 29.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
II a „Лъвчета“ 28.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
II б „Мечо Пух“ 29.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
III a „Сладуранчета“ 28.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
III б „Слънчице“ 27.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
IV a „Цветя“ 24.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
IV б“Веселите мечета“ 27.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ


Среща с логопед от „Логопедичен център – Варна“

Уважаеми родители,

Информирам Ви, че на 16.09.2021 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч. в двора на ДГ се предвиждат отворени консултации на родители на деца от всички възрастови групи със специалист логопед от ‚,Логопедичен център – Варна‘‘ за записване на часове за обща логопедична подкрепа за учебната 2021-2022 г.

За целта е необходимо да направите предварителна заявка на логопед Валентина Дочева на телефон: 0885 272 002

ИРЕНА ГАНЕВА

Директор на ДГ №29 „Звънче“

График за консултации с родители!

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „КАЧЕСТВОТО ЗАВИСИ И ОТ МЕН!“

Document-page-001 (2)

31 октомври – Международен ден на Черно море

С музикална програма „Морска импресия“, децата от IV „б“ група „Веселите мечета“ – филиал откриха изложба на тема „Да пазим морето чисто!“.

В изложбата участват творбите на децата от III „a“, III „б“, IV „а“ и IV „б“ групи. За тяхната изработка са използвани природни и подръчни материали (миди, рапани, камъчета, пластмасови капачки, салфетки).

IMG_1364 IMG_1361 IMG_1367 IMG_1365

IMG_1326

P_20171031_104403

 

 

Писмо на МОН с №9107-221/11.09.2017 г.

Относно: Извършване на стопанска дейност от училищните настоятелства на територията на училищата и детските градини и събирането на средства от родителите на децата и учениците.