Слънчице

„Ние сме децата на слънцето“
И слънцето си има
дечица на земята –
в градината любима
деца са му цветята.