Новини

Резултати от класиране за обявените свободни места за деца от 28.08.2023 г.

Приети деца, родени 2021 г.:

  1. Т.С. – заявление с вх.№АТС08-1984/28.08.2023 г.

Приети деца, родени 2019 г.:

        1.М.Г. – заявление с вх.№АТС08-1986/28.08.2023 г.

        2. Т.К- заявление с вх.№АТС08-2044/01.09.2023 г.

Приети деца, родени 2017 г.:

  1. В. Г.заявление с вх.№АТС08-1987/28.08.2023 г.

Приетите деца се записват на място в детската градина от 04.09.2023 г. (понеделник) до 08.09.2023 г.(петък) от 9.30 ч. до 16.00 ч.