Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА, РОДЕНИ 2020 г.

Уважаеми родители на новоприетите деца в ДГ №29 „Звънче“,

Благодарим Ви, че избрахте нас и ни се доверихте!

Информирам Ви, че първата родителска среща преди началото на учебната година ще бъде в периода от 27 юли до 31 юли 2023 г., от 17.00 ч. Ще получите допълнителна информация за точната дата.

Ирена Ганева

Директор