Новини

Информация за предстоящия прием на деца за първа група за учебната 2023-2024 г.

Дирекция „Образование и младежки дейности“ уведомява, че на сайта за прием в общинските детски градини,  в рубриката „Класиране“ е публикуван графикът на дейностите за прием 2023/2024 г.

Електронната система ще бъде отворена за регистрация на заявления за първо класиране от  15.05.2023 г. до 31.05.2023 г.

Линк към сайта: https://dg.uslugi.io/