Новини

Уважаеми родители,

На 28.06.2022 г. (вторник) в двора на ДГ №29 „Звънче“ ще се проведе родителска среща за новоприетите деца, родени 2019 г.
Начало на срещата: 17.15 ч.

Ирена Ганева

Директор на ДГ №29 „Звънче“