Новини

Родителска среща за новоприетите деца, родени 2018 г.

Уважаеми родители,

На 22.06.2021 г. (вторник) от 17.00 ч. в двора на ДГ №29 „Звънче“ ще се проведе родителска среща за новоприетите деца, родени 2018 г.

Във връзка с обявената епидемиологична обстановка, моля да присъства само един от родителите, като е препоръчително да не водите децата със себе си, както и да спазвате всички мерки за безопасност.

ИРЕНА ГАНЕВА

Директор на ДГ №29 „Звънче“