Новини

Информация за прием на деца в първа възрастова група в общинските детски градини за учебната 2021-2022 г.

  1. Информация за прием на деца в първа възрастова група за учебната 2021-2022 г. https://dg.is-vn.bg/garden
  2. Информация за броя на групите и местата в тях за яслена и първа група за учебната 2021-2022 г.https://dg.is-vn.bg/garden/article/13?reception=garden
  3. Въпроси и отговори за прием 2021-2022 г. https://dg.is-vn.bg/garden/article/18?reception=garden
  4. График на дейностите свързани с прием 2021-2022 г. https://dg.is-vn.bg/lv/documents/garden/varna/Grafik_2021.pdf
  5. Райони на общинските детски градини https://dg.is-vn.bg/garden/region?reception=garden
  6. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна https://dg.is-vn.bg/lv/documents/garden/varna/naredba.pdf