Новини

Съобщение за родителите на новоприетите деца родени 2014 г.

Молим, родителите на новоприетите деца родени 2014 г. да изтеглят и попълнят формуляра за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството в срок до 31.07.2017 г.

Попълнените формуляри да бъдат предадени на учителите на групата или в кабинета на ЗАС.

Формуляр: Работна карта