Новини

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА, РОДЕНИ 2021 Г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

 НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА, РОДЕНИ 2021 г.,

Благодарим Ви, че избрахте нас и ни се доверихте!

Уведомявам Ви, че първата родителска среща, преди началото на учебната година, ще се проведе на 31 юли 2024 г., от 17.00 ч. в музикалния салон на детската градина.

Присъствието на един от родителите е задължително.

ИРЕНА ГАНЕВА

Директор на ДГ №29 „Звънче“