Новини

Съобщение за таксите за детска градина!

Уважаеми родители,

Уведомяваме  Ви, че  с §5 и §6 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обн. ДВ бр.17/ 01.03.2022 г./ са направени промени съответно в Закона за местни данъци и такси – чл.6 и чл.81 и Закона за предучилищното и училищното образование – чл.283 и чл.298, с които се отменя събирането на такси за ползване на детски градини, считано от 01.04.2022 г.

Възстановяването на събраните до 31.03.2022 г. депозити ще се извърши, след като Общински съвет – Варна отмени свое Решение № 579-18/21.05.2008 г., за което ще бъдете уведомени допълнително.