Новини

Резултати от обявените на 21.03.2022 г. свободни места за деца!

Приети деца, родени 2018 г.

  1. М.К. – заявление с вх.№АТС8-1669/21.03.2022 г.

Приети деца, родени 2017 г.

  1. Ф.В. – заявление с вх.№АТС08-1672/21.03.2022 г.

Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 28.03.2022 г. до 01.04.2022 г.