Новини

Информация за предстоящия прием на деца за първа група за учебната 2022-2023 г.

Дирекция „Образование и младежки дейности“ уведомява, че на сайта за прием в общинските детски градини,  в рубриката „Класиране“ е публикуван графикът на дейностите за прием 2022/2023г.

Електронната система ще бъде отворена за регистрация на заявления за първо класиране от  09.05.2022г. до 27.05.2022 г.

Линк към сайта: https://dg.uslugi.io/

В електронното класиране ще участват само децата, които кандидатстват за яслена група, родени през 2020 и 2021г. , първа възрастова група, родени през 2019 г. и 5 и 6 годишни в подготвителни групи в училище.

Децата от възрасти 2018, 2017, 2016 и 2015 г.  до края на учебната 2021/2022г.  кандидатстват по входящ номер на място в детските градини при обявяване на места за текущите класирания, които се публикуват на сайта в рубриката „Актуално“.

От дирекцията съобщават, че родителите на бъдещите първокласници могат да се запознаят с графика за прием в училищата на

https://school.uslugi.io/documents/2022/Grafik_2022.pdf