Новини

Информация за родители!

Уважаеми родители,

информирам Ви, че във връзка с действащите насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през 2021-2022 г.,утвърдени от МОН и съгласувани с МЗ са в сила следните правила:

  1. Забрана за смесване на деца от различни групи и различни възрасти в една група;
  2. Забрана за смесване на деца от различни групи и различни възрасти при провеждане на дейности по обща и допълнителна подкрепа;
  3. Забрана за извършване на дейности по чл.19 от наредба №5 от 2016 г.,  („при заявено желание на родителите и срещу заплащане, ДГ може да осигури условия на територията си за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на ДГ“);
  4. Ограничаване достъпа на външни лица;
  5. Ограничаване използването на физкултурен и музикален салон.

Ирена Ганева – директор на ДГ №29 „Звънче“