Новини

Резултати от класирането за обявените свободни места за деца от 15.11.2021 г.

Класирани деца:

Възрастова група, родени 2016 г.

  1. Д.С. – заявление с вх.№АТС08-592/19.11.2021 г.

Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 22.11.2021 г. до 26.11.2021 г.