Новини

„Зелена стая на открито „Еколандия“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
С ГОЛЯМА РАДОСТ ВИ СЪОБЩАВАМЕ,

ЧЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ЕКИП НА ДГ №29 „ЗВЪНЧЕ“ ПРЕВЪРНА В РЕАЛНОСТ ЕДНА СВОЯ ГОЛЯМА МЕЧТА!

 Участвахме със свой проект по Националната кампания  „Чиста околна среда – 2021 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ на Министерство на околната среда и водите и ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда),  спечелихме финансиране на стойност 4994.36 лв. и вече реализирахме напълно своята Зелена стая на открито „Еколандия“, която включваше закупуване и монтиране на:

  • 1 беседка за провеждане на педагогически ситуации  и допълнителни образователни форми
  • 3 пейки
  • 1 черна дъска за рисуване и презентации
  • 1 кошче за отпадъци
  • плочки пред съоръженията

С това постигнахме целите и задачите на проекта:

      Създаване на условия за обучение на децата на открито във функционална и развиваща се екологична среда, за повишаване на екологичната им култура, чрез усвояване на знания и умения за експериментиране, обследване, творчество, засаждане, грижа и опазване на растенията.

      С весел детски празник от песни, танци и различни художествени дейности, децата от всички групи изразиха радостта си от съприкосновението с прекрасната есен в уютната и естетична „Еколандия“.

      Да е честита на всички деца, персонал и родители, и да я  ползваме дълги години със здраве! 

Чудеса в Еколандия

Еколандия беше наша мечта и ето, че вече сбъдна се тя.

В беседката нова се смеем и пеем.

Рисуваме, учим, творим и живеем.

Ако не вярваш, ела погледни,как във очите ни радост искри.

Виж как листенцата в миг оживяват,

мечтите ни детски навред разпиляват.

Николинка Стоянова-старши учител