Новини

Резултати от обявените на 01.11.2021 г. свободни места за деца!

Класирани деца:

Възрастова група, родени 2018 г. – 1 приетo дете

  1. Д. М. – заявление с вх.№ АТС08-413/01.11.2021 г.

Приетите деца се записват на място в ДГ в периода от 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.