Месечни архиви: август 2023

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ДЕЦА!
Първа възрастова група, родени 2021 г. – 1 място
Първа възрастова група, 
родени 2020 г. – 1 място


Втора възрастова група, родени 2019 г. – 6 места


Четвърта възрастова група, родени 2017 г. – 11 места

Приемането на документи е в периода от 28.08.2023 г. до 01.09.2023 г. от 9.30 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина (www.zvanche.org) и на входната врата на 04.09.2023 г. (понеделник).

Записването на децата е в периода от 04.09.2023 г. до 08.09.2023 г. от 09.30 ч. до 16.00 ч.Резултати от класиране за обявените свободни места за деца от 14.08.2023 г.

Приети деца, родени 2021 г.:

  1. А.Ц. – заявление с вх.№АТС08-1869/14.08.2023 г.
  2. Н.И. – заявление с вх.№АТС08-1870/14.08.2023 г.
  3. Я.К. – заявление с вх.№АТС08-1871/14.08.2023 г.
  4. Р.И. – заявление с вх.№АТС08-1872/14.08.2023 г.
  5. С.Б. – заявление с вх.№АТС08-1873/14.08.2023 г.

Приети деца, родени 2019 г.:

  1. С.Ц. – заявление с вх.№АТС08-1921/18.08.2023 г.

Приетите деца се записват на място в детската градина от 21.08.2023 г. (понеделник) до 25.08.2023 г.(петък) от 9.30 ч. до 16.00 ч.

Свободни места за деца!


Първа възрастова група, родени 2021 г. – 5 места
Първа възрастова група, 
родени 2020 г. – 2 места


Втора възрастова група, родени 2019 г. – 7 места


Четвърта възрастова група, родени 2017 г. – 11 места

Приемането на документи е в периода от 14.08.2023 г. до 18.08.2023 г. от 9.30 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина (www.zvanche.org) и на входната врата на 21.08.2023 г. (понеделник).

Записването на децата е в периода от 21.08.2023 г. до 25.08.2023 г. от 09.30 ч. до 16.00 ч.