Месечни архиви: април 2022

Съобщение за таксите за детска градина!

Уважаеми родители,

Уведомяваме  Ви, че  с §5 и §6 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обн. ДВ бр.17/ 01.03.2022 г./ са направени промени съответно в Закона за местни данъци и такси – чл.6 и чл.81 и Закона за предучилищното и училищното образование – чл.283 и чл.298, с които се отменя събирането на такси за ползване на детски градини, считано от 01.04.2022 г.

Възстановяването на събраните до 31.03.2022 г. депозити ще се извърши, след като Общински съвет – Варна отмени свое Решение № 579-18/21.05.2008 г., за което ще бъдете уведомени допълнително.

Свободни места за деца!

Възрастова група, родени 2017 г. – 5 мeстa

Възрастова група, родени 2016 г. – 3 места

Възрастова група, родени 2015 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 18.04.2022 г. (понеделник) до 21.04.2022 г. (четвъртък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 26.04.2022 г. (вторник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 26.04.2022 г. до 29.04.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Свободни места за деца!

Възрастова група, родени 2017 г. – 5 мeстa

Възрастова група, родени 2016 г. – 3 места

Възрастова група, родени 2015 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 04.04.2022 г. (понеделник) до 08.04.2022 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 11.04.2022 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 11.04.2022 г. до 15.04.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.