Новини

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче“ се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Възрастова група, родени 2017 г. – 6 места

Възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Възрастова група, родени 2015 г. – 4 места

Приемането на документи е в периода от 24.01.2022 г. (понеделник) до 28.01.2022 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 31.01.2022 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Информация за родители!

Уважаеми родители,

информирам Ви, че във връзка с действащите насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през 2021-2022 г.,утвърдени от МОН и съгласувани с МЗ са в сила следните правила:

 1. Забрана за смесване на деца от различни групи и различни възрасти в една група;
 2. Забрана за смесване на деца от различни групи и различни възрасти при провеждане на дейности по обща и допълнителна подкрепа;
 3. Забрана за извършване на дейности по чл.19 от наредба №5 от 2016 г.,  („при заявено желание на родителите и срещу заплащане, ДГ може да осигури условия на територията си за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на ДГ“);
 4. Ограничаване достъпа на външни лица;
 5. Ограничаване използването на физкултурен и музикален салон.

Ирена Ганева – директор на ДГ №29 „Звънче“

Резултати от класиране за обявените на 10.01.2022 г. свободни места за деца!

Приети деца, родени 2015 г.

 1. А.М. – заявление с вх.№АТС08-1027/10.01.2022 г.
 2. В.Н. – заявление с вх.№АТС08-1028/10.01.2022 г.

Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 17.01.2022 г. до 21.01.2022 г.

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче“ се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Възрастова група, родени 2017 г. – 5 места

Възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Приемането на документи е в периода от 10.01.2022 г. (понеделник) до 14.01.2022 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 17.01.2022 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 17.01.2022 г. до 21.01.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче“ се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Възрастова група, родени 2017 г. – 5 места

Възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Приемането на документи е в периода от 13.12.2021 г. (понеделник) до 17.12.2021 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 20.12.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 20.12.2021 г. до 23.12.2021 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче“ се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Възрастова група, родени 2017 г. – 4 места

Възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Приемането на документи е в периода от 29.11.2021 г. (понеделник) до 03.12.2021 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 06.12.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 06.12.2021 г. до 10.12.2021 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

„Зелена стая на открито „Еколандия“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
С ГОЛЯМА РАДОСТ ВИ СЪОБЩАВАМЕ,

ЧЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ЕКИП НА ДГ №29 „ЗВЪНЧЕ“ ПРЕВЪРНА В РЕАЛНОСТ ЕДНА СВОЯ ГОЛЯМА МЕЧТА!

 Участвахме със свой проект по Националната кампания  „Чиста околна среда – 2021 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ на Министерство на околната среда и водите и ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда),  спечелихме финансиране на стойност 4994.36 лв. и вече реализирахме напълно своята Зелена стая на открито „Еколандия“, която включваше закупуване и монтиране на:

 • 1 беседка за провеждане на педагогически ситуации  и допълнителни образователни форми
 • 3 пейки
 • 1 черна дъска за рисуване и презентации
 • 1 кошче за отпадъци
 • плочки пред съоръженията

С това постигнахме целите и задачите на проекта:

      Създаване на условия за обучение на децата на открито във функционална и развиваща се екологична среда, за повишаване на екологичната им култура, чрез усвояване на знания и умения за експериментиране, обследване, творчество, засаждане, грижа и опазване на растенията.

      С весел детски празник от песни, танци и различни художествени дейности, децата от всички групи изразиха радостта си от съприкосновението с прекрасната есен в уютната и естетична „Еколандия“.

      Да е честита на всички деца, персонал и родители, и да я  ползваме дълги години със здраве! 

Чудеса в Еколандия

Еколандия беше наша мечта и ето, че вече сбъдна се тя.

В беседката нова се смеем и пеем.

Рисуваме, учим, творим и живеем.

Ако не вярваш, ела погледни,как във очите ни радост искри.

Виж как листенцата в миг оживяват,

мечтите ни детски навред разпиляват.

Николинка Стоянова-старши учител

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче“ се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Възрастова група, родени 2017 г. – 4 места

Възрастова група, родени 2016 г. – 1 място

Възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Приемането на документи е в периода от 15.11.2021 г. (понеделник) до 19.11.2021 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 22.11.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 22.11.2021 г. до 26.11.2021 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.