Новини

Свободни места за деца

Първа възрастова група, родени 2019 г. – 6 мeстa

Трета възрастова група, родени 2017 г. – 6 места

Четвърта възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Приемането на документи е в периода от 08.08.2022 г. (понеделник) до 12.08.2022 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 16.08.2022 г. (вторник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 16.08.2022 г. до 19.08.2022 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.

Свободни места за деца!

Първа възрастова група, родени 2019 г. – 4 мeстa

Трета възрастова група, родени 2017 г. – 6 места

Четвърта възрастова група, родени 2016 г. – 1 място

Приемането на документи е в периода от 25.07.2022 г. (понеделник) до 29.07.2022 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 01.08.2022 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 01.08.2022 г. до 05.08.2022 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.

Резултати от класиране за обявените свободни места за деца от 11.07.2022 г.

Приети деца, родени 2016 г.

  1. Ю.У. – заявление с вх.№АТС8-2221/11.07.2022 г.
  2. П.Д. – заявление с вх.№АТС08-2227/12.07.2022 г.

Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 18.07.2022 г. до 22.07.2022 г. (петък) от 08.00 ч. до 16.00 ч.

Свободни места за деца!

Първа възрастова група, родени 2019 г. – 4 мeстa

Трета възрастова група, родени 2017 г. – 5 места

Четвърта възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Приемането на документи е в периода от 11.07.2022 г. (понеделник) до 15.07.2022 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 18.07.2022 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 18.07.2022 г. до 22.07.2022 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.

Уважаеми родители,

На 28.06.2022 г. (вторник) в двора на ДГ №29 „Звънче“ ще се проведе родителска среща за новоприетите деца, родени 2019 г.
Начало на срещата: 17.15 ч.

Ирена Ганева

Директор на ДГ №29 „Звънче“

Съобщение за таксите за детска градина!

Уважаеми родители,

Уведомяваме  Ви, че  с §5 и §6 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обн. ДВ бр.17/ 01.03.2022 г./ са направени промени съответно в Закона за местни данъци и такси – чл.6 и чл.81 и Закона за предучилищното и училищното образование – чл.283 и чл.298, с които се отменя събирането на такси за ползване на детски градини, считано от 01.04.2022 г.

Възстановяването на събраните до 31.03.2022 г. депозити ще се извърши, след като Общински съвет – Варна отмени свое Решение № 579-18/21.05.2008 г., за което ще бъдете уведомени допълнително.

Свободни места за деца!

Възрастова група, родени 2017 г. – 5 мeстa

Възрастова група, родени 2016 г. – 3 места

Възрастова група, родени 2015 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 18.04.2022 г. (понеделник) до 21.04.2022 г. (четвъртък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 26.04.2022 г. (вторник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 26.04.2022 г. до 29.04.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Свободни места за деца!

Възрастова група, родени 2017 г. – 5 мeстa

Възрастова група, родени 2016 г. – 3 места

Възрастова група, родени 2015 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 04.04.2022 г. (понеделник) до 08.04.2022 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 11.04.2022 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 11.04.2022 г. до 15.04.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Резултати от обявените на 21.03.2022 г. свободни места за деца!

Приети деца, родени 2018 г.

  1. М.К. – заявление с вх.№АТС8-1669/21.03.2022 г.

Приети деца, родени 2017 г.

  1. Ф.В. – заявление с вх.№АТС08-1672/21.03.2022 г.

Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 28.03.2022 г. до 01.04.2022 г.