All posts by admin

/*

Свободни места за деца!

Първа възрастова група, родени 2019 г. – 4 места


Трета възрастова група, родени 2017 г. – 4 места


Четвърта възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Приемането на документи е в периода от 28.11.2022 г. до 02.12.2022 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина (www.zvanche.org) и на входната врата на 05.12.2022 г. (понеделник).

Записването на децата е в периода от 05.12.2022 г. до 09.12.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Свободни места за деца!

Първа възрастова група, родени 2019 г. – 4 места


Трета възрастова група, родени 2017 г. – 5 места


Четвърта възрастова група, родени 2016 г. – 3 места

Приемането на документи е в периода от 14.11.2022 г. до 18.11.2022 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина (www.zvanche.org) и на входната врата на 21.11.2022 г. (понеделник).

Записването на децата е в периода от 21.11.2022 г. до 25.11.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Свободни места за деца!

Първа възрастова група, родени 2019 г. – 4 места


Трета възрастова група, родени 2017 г. – 4 места


Четвърта възрастова група, родени 2016 г. – 2 места

Приемането на документи е в периода от 31.10.2022 г. до 04.11.2022 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина (www.zvanche.org) и на входната врата на 07.11.2022 г. (понеделник).

Записването на децата е в периода от 07.11.2022 г. до 11.11.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Свободни места за деца!

Първа възрастова група, родени 2019 г. – 4 места


Трета възрастова група, родени 2017 г. – 3 места


Четвърта възрастова група, родени 2016 г. – 1 място

Приемането на документи е в периода от 17.10.2022 г. до 21.10.2022 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина (www.zvanche.org) и на входната врата на 24.10.2022 г. (понеделник).

Записването на децата е в периода от 24.10.2022 г. до 28.10.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Свободни места за деца!

Първа възрастова група, родени 2019 г. – 4 мeстa

Трета възрастова група, родени 2017 г. – 4 места

Четвърта възрастова група, родени 2016 г. – 1 място

Приемането на документи е в периода от 03.10.2022 г. (понеделник) до 07.10.2022 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 10.10.2022 г. (понеделник). Приетите деца се записват на място в детската градина в периода от 10.10.2022 г. до 14.10.2022 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Резултати от класиране за обявените свободни места от 19.09.2022 г.

Приети деца, родени 2019 г.:

  1. A.Р.  – заявление с вх.№АТС08-01/19.09.2022 г.
  2. И.Б. – заявление с вх.№АТС08-03/19.09.2022 г.

Приетите деца се записват на място в детската градина от 26.09.2022 г. до 30.09.2022г. (петък) от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Съобщение за родителите!

Уважаеми родители,

Във връзка с изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата от Община Варна, ЦПЛР-Логопедичен център – Варна ще извърши оценка на езико-говорното развитие на децата от третите и четвъртите групи.

При желание от Ваша страна на детето Ви да бъде извършена оценка е необходимо да попълните декларация за съгласие.

Срокът за предаване на декларацията е 21.09.2022 г. до 08.30 ч.

Декларацията може да изтеглите от тук: